Mārketinga un Menedžmenta konsultācijas

Apmācība


Po-russki
In english
   
 
Par kompāniju
PakalpojumiKontakti

KVALITĀTES VADĪBAS PAMATI

Ievadkurss ISO 9001:2000 uzņēmumu vadošajiem darbiniekiem. 
(8. stundas)

I. Kvalitāte un kvalitātes sistēma        

  • ISO 9001 un sertifikācija     

  • Kvalitātas vadības principi        

II. ISO 9001 standarts un tā komentāri  

 

1.Darbības sfēra  

1.1.Vispārīgi

1.2.Lietošana

2.Normatīvā atsauce

3.Termini un definīcijas

4.Kvalitātes pārvaldības sistēma 

4.1.Vispārīgās prasības 

4.2. Prasības dokumentācijai 

   4.2.1. Vispārīgi 

   4.2.2. Kvalitātes rokasgrāmata 

   4.2.3. Dokumentu vadība 

   4.2.4. Pierakstu vadība  

 

5. Pārvaldības atbildība

5.1. Pārvaldības saistības 

5.2. Orientācija uz klientiem 

5.3. Kvalitātes politika   

5.4. Plānošana   

   5.4.1. Kvalitātes mērķi 

   5.4.2. Kvalitātes pārvaldības sistēmas plānošana 

5.5. Atbildība, pilnvaras un komunikācija 

   5.5.1. Atbildība un pilnvaras 

   5.5.2. Pārvaldības pārstāvis 

   5.5.3. Iekšējā komunikācija 

5.6.Pārvaldības pārskate 

   5.6.1. Vispārīgi 

   5.6.2. Pārskates ieejas informācija 

   5.6.3. Pārskates noslēguma informācija

 

6.Resursu pārvaldība 

6.1. Resursu nodrošināšana 

6.2. Cilvēku resursi 

   6.2.1. Vispārīgi 

   6.2.2. Kompetence, izpratne un apmācība 

6.3. Infrastruktūra 

6.4.Darba vide 

 

7. Produkta īstenošana 

7.1. Produkta īstenošanas plānošana 

7.2. Ar klientiem saistītie procesi  

   7.2.1. Ar produktu saistītu prasību noteikšana 

   7.2.2. Ar produktu saistītu prasību pārskate 

   7.2.3. Komunikācija ar klientu 

7.3. Projektēšana un izstrāde 

   7.3.1. Projektēšanas un izstrādes plānošana 

   7.3.2. Projektēšanas un izstrādes sākuma informācija 

   7.3.3. Projektēšanas un izstrādes beigu informācija 

   7.3.4. Projektēšanas un izstrādes pārskate 

   7.3.5. Projektēšanas un izstrādes verificēšana 

   7.3.6. Projektēšanas un izstrādes validēšana 

   7.3.7. Projektēšanas un izstrādes izmaiņu vadība 

7.4. Sagāde 

   7.4.1. Sagādes process 

   7.4.2. Sagādes informācija 

   7.4.3. Iegādāto produktu verificēšana 

7.5. Ražošanas un pakalpojumu nodrošināšana 

   7.5.1. Ražošanas un pakalpojumu nodrošināšanas vadība 

   7.5.2. Ražošanas un pakalpojumu nodrošināšanas procesu validēšana 

   7.5.3. Identifikācija un izsekojamība 

   7.5.4. Klientu īpašums 

   7.5.5. Produkta saglabāšana 

7.6. Monitoringa un mērīšanas iekārtu vadība  

 

8. Mērīšana, analīze un uzlabošana 

8.1. Vispārīgi 

8.2. Monitorings un mērīšana 

   8.2.1. Klientu apmierinātība 

   8.2.2. Iekšējais audits 

   8.2.3. Procesu monitorings un mērīšana

   8.2.4. Produkta uzraudzība un mērīšana

8.3. Neatbilstošu produktu vadība 

8.4. Datu analīze 

8.5. Uzlabošana 

  8.5.1. Pastāvīgā uzlabošana 

  8.5.2. Korektīvās darbības 

  8.5.3. Preventīvās darbības 

 

 

Kursa mērķis ir dot ieskatu kvalitātes sistēmas pamatnostādnēs, iepazīties ar ISO 9001 standarta prasībām. 

 

Pieteikties

 
     
  | Kvalitātes vadības pamati | Kvalitātes sistēmas iekšējais audits |
| Tirgus pētījumi | Apmācība | Biznesa plāna izstrāde | Grāmatvedības pakalpojumi |
 
   
© 2001-2010 Mārketinga un Menedžmenta konsultācijas

Banneru sistēma BBA
ORG Banner Network
Top.LV PULS.LV Professional rating system